Hämeenkatu 13b A, 33100 Tampere 010-4399 499
Genius loci - paikan henki

Arkkitehtuuri on sidoksissa paikkaan. Jokaisella paikalla on historian muotoilema nykyisyys. Suunnittelussa on tärkeää tunnistaa paikan ominaispiirteet ja löytää lähtökohdista arkkitehtuurin olennaiset tekijät. Joskus olennaisinta on maaston topografia ja luonnonympäristön ominaisluonne, joskus maisema, joskus elinkeinoelämän ja asumisen synnyttämä aikojen kuluessa rakentunut kulttuuriympäristö. Tämä paikallisuuden luoma identiteetti, ympäristön dna, luo elämälle puitteet, joissa nykyisyys ja tulevaisuus kasvavat menneisyyden perinnöstä.

arkkitehtuurista

Arkkitehtuurin perusta on kokonaisratkaisussa. Arkkitehtuuria ei voida liimata päälle julkisivujen suunnitteluvaiheessa, eikä sitä ole mahdollista höylätä pois säästövaiheessa. Rakennuspaikan vahvuuksia korostava toimiva kokonaisratkaisu tuottaa hyvää arkkitehtuuria.

korjaussuunnittelusta

Restaurointityössä arkkitehdin työ edellyttää konservaattorin nöyryyttä. Konservaattorin tehtävä on kirkastaa muistomerkin kulttuurihistoriallista arvoa jättämättä peruuttamattomia jälkiä työstään. Konservaattorien teesi "the less the better" tarkoittaa restauroivan arkkitehdin työssä sitä, että vanha rakennus tai ympäristö ei ole designin ja keksintöjen koekenttä, vaan korjaamisen ja täydennysrakentamisen periaatteet, materiaalit ja muodot ovat jo olemassa. Joskus vaatii paljonkin työtä löytää nämä korjaustyön rakennustapaohjeet monien muutosvaiheiden ja sopimattomien pintakerrosten alta. Usein korjaushankkeissa palautetaankin rakennuksen tilat, pintarakenteet tai vaikkapa sisävalaistuksen periaate rakennuskohteelle ominaiseen katkenneeseen perinteeseen.

Etusivu » Suunnitteluideologia